• Khớp hở nhiệt là một vòi phun nước được đặt trong điều kiện có chướng ngại vật dưới trần nhà.Bằng cách tách các chức năng của phần cảm biến và phần phun của vòi phun nước kín, ngọn lửa có thể được cảm nhận và dập tắt một cách hiệu quả ngay cả khi có những chướng ngại vật gần trần nhà.